Najpopularniejsze

Ulgi obowiązujące w 2019 roku dla osób przechodzących rehabilitacje.

rehabilitacja w 2019 roku. Ile kosztuje?

Odliczenie kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej wraz ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 staje się możliwe dla szerszego grona podatników. Wzrósł limit dochodu, który uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów, a zmalała lista przychodów, które wliczają się w dochód.

 

Jakie zmiany niesie rok 2019?

 

Skorzystać z ulgi mogą osoby, których dochód w skali roku nie przekroczył 12 357,60 zł. Jednak nie tylko podniesiony próg sprawia, że z ulgi rehabilitacyjnej skorzysta więcej osób, ale również to, że alimenty dla dzieci oraz dodatki pielęgnacyjne zostały wyłączone z dochodu. Wysokość renty socjalnej pozostaje w niezmienionej kwocie 1029,80 zł brutto od 1 czerwca 2018 roku. Z ulgi skorzystać mogą osoby, które posiadają:

 • decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, socjalnej lub z racji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy;
 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez upoważniony do ego organ;
 • orzeczenie wydane według odrębnych przepisów w przypadku osób poniżej 16. roku życia.

 

Czy ulga rehabilitacyjna przysługuje również osobom, które utrzymują niepełnosprawnego?

 

W deklaracji rocznej PIT za rok 2018 o przyznanie ulgi rehabilitacyjnej ubiegać się mogą również ci podatnicy, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne. Należą do nich:

 • małżonkowie
 • dzieci (zarówno własne, jak i przysposobione lub wzięte na wychowanie)
 • pasierbowie
 • rodzice
 • rodzeństwo
 • teściowie
 • małżonkowie dzieci
 • macochy i ojczymowie.

W ramach ulgi podatkowej odliczyć można wydatki związane z kosztami opłacenia przewodnika dla osób niewidomych, zakup leków oraz koszta utrzymania samochodu osobowego – grupa tych wydatków nazywana jest kosztami limitowanymi. Natomiast wydatki związane z przystosowaniem pojazdu i domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, z rehabilitacjami przeprowadzanymi w domu lub z dowożeniem osoby niepełnosprawnej do rehabilitanta nazywane są kosztami nielimitowanymi.